Reorganizarea judiciara este procedura ce se aplica debitorului, persoana juridica, in vederea achitatarii datoriilor acestuia, conform unui program de plata al creantelor.

Aceasta procedura presupune urmatoarele:

- administrarea judiciara a societatii

- intocmirea unui plan de reorganizare

 - aprobarea de catre adunarea creditorilor

- recuperarea creantelor

- intocmirea rapoartelor de analiza necesare stabilirii cauzelor care au dus la starea actuala (de intrare in procedura de reorganizare)

- intocmirea tuturor rapoartelor prevazute de lege / organele competente

- orice alte documente necasare

Fiind sub aceasta procedura, societatea are avantaje si dezavantaje.

Avantaje:

  • de la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea 85/2014 privind procedura de prevenire a insolventei si de insolventa)
  • de la declansarea procedurii nu se mai calculeaza nicio dobanda, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuiala, numite "accesorii", nu vor putea fi adaugate creantelor nascute anterior datei deschiderii procedurii.
  • orice furnizor de servicii (electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice etc.) nu are dreptul, in perioada de observatie si perioada de reorganizare, sa schimbe, sa refuze ori sa intrerupa temporar un asttel de serviciu catre debitor sau catre averea debitorului, in cazul in care acesta are calitatea de consumator captiv, conform Legii.
  • datoriile se reesaloneaza pe o perioada de maxim 3 ani, socotiti de la data confirmarii planului
  • se poate numi un adminsitrator special, reprezentant desemnat de adunarea genearala a actionarilor/asociatilor debitorului, imputernicit sa exercite calitatea de adminsitrator al societatii, cu toate aspectele care tin de aceasta calitate.

Dezavantaje:

  • reticenta unelor banci privind eventualele finantari: noi credite, noi linii de credit, prelungirea liniei de creditare etc.
  • in conditiile in care nu se respecta planul de reorganizare propus si aprobat, exista posibilitatea de intrare in faliment
  • desfasurarea activitatii se face sub supravegherea unui administrator judiciar/special
  • procedura indelungata si dependenta de instanta judecatoareasca