Falimentul este o procedura a Insolventei, in care intra debitorii care si-au declarat intentia de intrare in faliment sau care nu respecta unele conditii pentru intrarea in procedura de reorganizare judiciara, prevazuta de lege.

Aceasta procedura se aplica debitorului in vederea lichidarea averii acestuia pentru acoperirea datoriilor, fiind urmata de radierea debitoarei de la Registrul Comertului in care este inmatriculata.

 Procedura incepe pe baza unei cereri introduse de tribunal, de catre debitor sau de catre creditori, precum si de alte persoane/institutii prevazute de lege.

Procedura falimentului se declanseaza de catre Judecatorul Sindic, daca:

- debitorul si-a declarat aceasta intentie

- debitorul si-a declarat intentia de reorganizare, dar niciun plan de reorganizare nu a fost propus, acceptat si confirmat, ori planul propus nu a fost acceptat si confirmat

- daca obligatiile de plata si celelalte sarcini stipulate intr-un plan de reorganizare (acceptat si confirmat) nu au fost respectate

- a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care se propune intrarea debitorului in faliment.

Lichidarea bunurilor debitorului va fi efectuata de lichidator, iar creantele vor fi platite intr-o anumita ordine stabilita de Legea privind procedura insolventei.