Consultantul Fiscal Panduru Mirel este membru activ al Camerei Consultantilor Fiscali din Romania din anul 2008.

Calitatea de consultant fiscal se exercita independent, numai pe baza raporturilor juridice dintre acesta si persoanele fizice sau juridice carora le acorda consultanta.

 

Serviciile oferite de Cabinetul de Consultanta Fiscala sunt:

 • acordarea de asistenta si servicii profesionale in domeniul fiscal
 • acordarea de servicii si asistenta de specialitate pentru intocmirea corecta a declaratiilor fiscale
 • certificarea declaratiilor fiscale, in conditiile legii si a normelor aprobate de Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali, cu avizul Ministerului Finantelor Publice
 • asistenta si servicii pe probleme de procedura fiscala
 • asistenta privind intocmirea documentatiei pentru exercitarea cailor de atac impotriva titlurilor de creanta si a altor acte administrative fiscale
 • acordarea de consultanta si asistenta de specialitate pe parcursul derularii unei inspectii fiscale
 • realizarea de expertize fiscale judiciare la solicitarea organelor judecatoresti, organelor de cercetare penala sau partilor interesate. Expertizele fiscale judiciare se realizeaza numai de consultantii activi inscrisi in evidentele Ministerului Justitiei - Serviciul profesii juridice conexe, consultantul fiscal Panduru Mirel fiind inscris.
 • consultanta fiscala in toate procesele uzuale
 • servicii de consultanta fiscala privind impozitarea directa si indirecta
 • inregistrare societati in ROI (Registrul Operatorilor Intracomunitari)
 • consultanta privind impozitul pe venitul rezidentilor si nerezidentilor
 • consultanta privind impozitul retinut la sursa
 • identificarea tuturor taxelor aplicabile pentru afacerea desfasurata de firma
 • identificarea oportunitatilor fiscale si implementarea acestora
 • asistenta privind creantele bugetului general consolidat, cu respectarea prevederilor legale in vigoare
 • reprezentare in fata autoritatilor fiscale
 • asistenta pentru caile de atac impotriva deciziilor administrative
 • consultanta pentru evitarea dublei impuneri
 • consultanta fiscala la infiintarea unei societati
 • consultanta fiscala la reorganizarea unei societati (fuziuni, divizari, schimbarea formei juridice etc.)
 • consultanta fiscala la vanzarea/cumpararea unei societati
 • obtinerea de raspunsuri oficiale de la autoritatile fiscale
 • derularea procedurilor de contestare
 • informarea periodica asupra modificarilor din legislatia financiar-contabila, fiscala si din legislatia muncii privind obligatiile declarative si de plata pe care le are societatea

Pentru mai multe detalii ne puteti contacta!