In cazul in care asociatii unei societati doresc intreruperea actvitatii, exista posibilitatea de a suspenda societatea pe o perioada de maxim 3 ani, dupa care se poate relua activitatea. Pe perioada cat societatea este suspendata, aceasta se poate relua in orice moment considera asociatii ca este nevoie, fara a ajunge la termenul prevazut initial.

Atentie. Pe perioada suspendarii activitatii, societatea nu va putea realiza nici un fel de venit sau de cheltuiala.

Documente necesare pentru Suspendarea / Reluarea activitatii unei firme:

  • act(e) de identitate asociat(i)/administrator(i) - copie
  • actul constitutiv - copie
  • Certicat de Inregistrare (CUI) - copie
  • certificate constatatoare de autorizare a activitatii - originale
  • stampila

 

 De restul documentelor privind suspendarea sau reluarea activitatii unei societati ne ocupam noi. (decizia asociatului unic sau hotararea adunarii generale a asociatilor, orice alte acte necesare formarii dosarului pentru ONRC + reprezentare in fata personalului ONRC)