Conform reglementarilor in vigoare, nu pot exista 2 sau mai multe societati avand aceeasi denumire, verificarea disponibilitatii denumirii facandu-se de catre Registrul Comertului.

Modificarea denumirii unel firme se poate face in urma deciziei asociatilor.

Documente necesare pentru modificarea denumirii unei firme:

  • act constitutiv - copie
  • Certificat de Inregistrare in Registrul Comertului (CUI) - original
  • act(e) de identitate asociat(i)/administrator(i) - copie
  • variante de denumire pentru rezervare(minim 3)/rezervarea denumirii

 

De restul documentelor privind schimbarea denumirii unei firme ne ocupam noi. (act constitutiv, decizia asociatului unic sau hotararea adunarii generale a asociatilor, orice alte acte necesare formarii dosarului pentru ONRC + reprezentare in fata personalului ONRC)