La infiintarea unei firme nu exista un numar maxim de coduri CAEN care pot fi adaugate in actul constitutiv, insa acest lucru nu inseamna neaparat ca o firma sa aibe trecute in actul constitutiv toate codurile CAEN, ci pe acelea care corespund obiectului de activitate al firmei, obiect de activitate care se desfasoara sau care se va desfasura in viitor. Radierea unui obiect de activitate inseamna stergerea din actul constitutiv si se face prin decizia asociatilor

Obiectul de activitate al unei firme este compus din activitati secundare si o singura activitate principala (care se declara la infiintarea firmei, este prevazut in actul constitutiv si apare in Certificatul de Inregistrare-CUI).

Documente necesare pentru radiere obiect(e) de activitate:

  • certificat constatator - original
  • actul constitutiv - copie
  • act(e) de identitate asociat(i)/administrator(i) - copie
  • stampila

 

De restul documentelor privind deschiderea unui punct de lucru ne ocupam noi. (act constitutiv, decizia asociatului unic sau hotararea adunarii generale a asociatilor, orice alte acte necesare formarii dosarului pentru ONRC + reprezentare in fata personalului ONRC)