Punctul de lucru este spatiul distinct de sediul social, unde societatea urmeaza sa isi desfasoare activitatea economica.

Valabilitatea punctului de lucru, depinde in mod direct de valabilitatea actului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului. Daca acel act este pe cale sa expire, trebuie creat un act aditional pentru prelungirea acestuia, in caz contrat se face rezilierea acestuia.

Documente necesare pentru prelungirea unui punct de lucru:

  • Certificat de inregistrare (CUI) - copie
  • act(e) identitate asociat(i)/administrator(i)
  • dovada care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului - contract de inchiriere, contract de comodat (+ act de proprietate), etc.
  • act aditional de prelungire la contractul mai sus mentionat
  • stampila

 

De restul documentelor privind prelungirea unui punct de lucru ne ocupam noi. (decizia asociatului unic sau hotararea adunarii generale a asociatilor, orice alte acte necesare formarii dosarului pentru ONRC + reprezentare in fata personalului ONRC)