Sediul social al unei firme este un atribut de identificare in spatiu al acesteia, adresa oficiala a societatii. Valabilitatea sediului social este aceeasi cu durata contractului de inchiriere/subinchiriere, comodat, etc. In cazul in care acest contract este pe cale sa expire/a expirat, atunci trebuie facuta prelungirea sediului social. in caz contrar, ONRC (la cererea oricarei persoane/institutii) poate oricand sa pronunte dizolvarea societatii care nu are sediul social cunoscut sau nu indeplineste conditiile referitoare la sediul social.

Documente necesare pentru prelungirea duratei sediului social:

  • dovada prelungirii valabilitatii sediului social (act aditional la contractul deja existent + contractul initial, alt contract de inchiriere/subinchiriere, comodat, etc.)
  • act constitutiv si Certificat de inregistrare (CUI) - copie
  • act(e) identitate asociat(i)/administrator(i)
  • stampila

 

De restul documentelor privind prelungirea duratei sediului social ne ocupam noi. (decizia asociatului unic sau hotararea adunarii generale a asociatilor, orice alte acte necesare formarii dosarului pentru ONRC + reprezentare in fata personalului ONRC)