Capitalul social este capitalul societatii inscris in actul constitutiv, care este impartit in parti egale ca valoare. Capitalul social este un aport in natura sau in bani, a asociatilor, fiind limita in care o societate raspunde (+patrimoniul societatii - daca exista).

Capitalul social minim la infiintarea unei Societati cu Raspundere Limitata (SRL) este de 200 RON, divizat in 20 de parti sociale egale ca valoare.

In momentul constituirii societatii, capitalul social are aceeasi valoare cu patrimoniul societatii.

Asociatii societatii pot decide sa majoreze sau sa diminueze capitalul social (pana la limita de 200 RON).

Majorarea capitalul social se poate face prin aport in bani/in natura al asociatilor sau prin cooptare de noi asociati.

In cazul majorarii capitalului social, se recalculeaza numarul de parti sociale din care este compus capitalul social majorat, iar acestea se redistribuie intre asociati, corespunzator aportului fiecaruia.

Documente necesare pentru Majorarea capitalului social prin aport in bani/in natura al asociatilor sau cooptare de noi asociati:

 • act(e) de identitate asociat(i)/administrator(i) - copie
 • act constitutiv
 • Certificat de Inregistrare (CUI) - copie
 • dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor la capitalul social - extras banca, foaie de varsamant, ordin de plata, etc.
 • dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor la capitalul social - titlu de proprietate/contract din care sa rezulte ca asociatii sunt titularii dreptului de proprietate asupra bunurilor in natura
 • raport de expertiza privind evaluarea aporturilor in natura
 • stampila

 

Reducerea (diminuarea) capitalului social se realizeaza la cererea asociatilor, in principal daca societatea a avut o situatie financiara care a dus la pierderea unei parti din patrimoniul societatii sau daca asociatii considera ca acesta este prea mare pentru nevoile societatii. Reducerea capitalului social se poate face si prin excluderea unui asociat ori retragerea acestuia, singura regula fiind aceea ca nu se poate reduce capitalul social sub limita minima de 200 RON.

Documente necesare pentru Reducerea (diminuarea) capitalului social:

 • act(e) de identitate asociat(i)/administrator(i) - copie
 • act constitutiv
 • Certificat de Inregistrare (CUI) - copie
 • dovada diminuarii capitalului social
 • stampila

 

De restul documentelor ne ocupam noi. (act constitutiv, decizia asociatului unic sau hotararea adunarii generale a asociatilor, orice alte acte necesare formarii dosarului pentru ONRC + reprezentare in fata personalului ONRC)