Punctul de lucru este spatiul distinct de sediul social, unde societatea urmeaza sa isi desfasoare activitatea economica.

Un punct de lucru se inchide daca se doreste incetarea activitatii, daca nu indeplineste conditiile de functionare sau daca nu mai are contract de inchiriere/comodat valabil si nu se doreste prelungirea acestuia.

Documente necesare pentru radierea unui punct de lucru:

  • Certificat de inregistrare (CUI) - copie
  • act(e) identitate asociat(i)/administrator(i)
  • dovada care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului - contract de inchiriere, contract de comodat (+ act de proprietate), etc.
  • stampila

 

De restul documentelor privind inchiderea unui punct de lucru ne ocupam noi. (decizia asociatului unic sau hotararea adunarii generale a asociatilor, orice alte acte necesare formarii dosarului pentru ONRC + reprezentare in fata personalului ONRC)