Fuziunea reprezinta operatiunea prin care 2 sau mai multe societati decid constituirea unei noi societati, prin dizolvarea fara lichidare a uneia sau a mai multor societati, urmata de transferarea patrimoniului sau catre o alta societate (absortie) sau prin transferarea patrimoniului catre o societate pe care o constituie (contopire).

Fuziunea a 2 sau mai multe societati se poate face la decizia asociatilor societatilor.

Documente necesare pentru fuziunea a 2 sau mai multe societati:

  • certificat constatator pentru fiecare societate
  • Certificat de Inregistrare (CUI) si anexa
  • acte constitutive societati
  • act(e) de identitate asociat(i)/administrator(i) societati - copie
  • certificate de cazier fiscal pentru asociat(i)/administrator(i) societati
  • situatia financiara de fuziune, care va avea aceeasi data pentru toate societatile participante la fuziune,
  • dovezile privind sediile sociale/secundare ale societatii rezultate prin fuziune
  • stampile societati

 

De restul documentelor privind fuziunea a 2 sau mai multe societati ne ocupam noi. (act constitutiv, decizia asociatului unic sau hotararea adunarii generale a asociatilor, orice alte acte necesare formarii dosarului pentru ONRC + reprezentare in fata personalului ONRC)