Divizarea este operatiunea prin care o societate, dupa ce este dizolvata fara a intra in lichidare, transfera catre 2 sau mai multe societati totalitatea patrimoniului sau, in schimbul repartizarii catre actionarii societatii divizate de actiuni la societatile beneficiare (care pot fi sau nu nou constituite) si, eventual, al unei plati in numerar de maxim 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate.

Dizolvarea se poate face si prin impartirea doar a unei parti din patrimoniul societatii, partea care se desprinder se transmite catre una sau mai multe societati, care pot fi sau nu nou constituite. In aceasta situatie societatea din care s-a desprins o parte din patrimoniu nu isi inceteaza existenta.

Divizarea unei societati se poate face la decizia asociatului/asociatilor.

Documente necesare pentru divizarea unei societati:

  • certificat constatator pentru societatea divizata
  • Certificat de Inregistrare (CUI) si anexa al societatii divizate
  • act constitutiv societate divizata
  • act(e) de identitate asociat(i)/administrator(i)
  • certificate de cazier fiscal pentru asociati/administratori ai societatilor rezultate din divizare
  • situatie financiara de divizare
  • dovezile privind sediile sociale/secundare ale societatilor rezultate din divizare
  • stampila

 

 De restul documentelor privind divizarea unei societati ne ocupam noi. (act constitutiv, decizia asociatului unic sau hotararea adunarii generale a asociatilor, orice alte acte necesare formarii dosarului pentru ONRC + reprezentare in fata personalului ONRC)