La infiintarea unei societati, capitalul social al acesteia este impartit in parti sociale egale (cu valoare minima de 10 RON), care sunt distribuite care asociati in functie de aportul fiecaruia.

Cesiunea partilor sociale se poate face:

- intre asociati - cesiune interna

- catre alte persoane din afara societatii, care devin asociati - cesiunea externa

Cesiunea partilor sociale poate fi facuta la valoarea nominala a acestora, care este stabilita la infiintarea firmei sau la o alta valoare, situatie in care noul asociat va achita 16% impozit pe venit la diferenta dintre valoarea nominala si cea tranzactionata.

Deoarece cesiunea partilor sociale trebuie sa fie opozabila tertelor persoane, aceasta se inregistreaza la Registrul Comertului si se publica in Monitorul Oficial.

Documente necesare pentru cesiune parti sociale:

  •  act(e) identitate asociat(i)/administrator(i) - copie
  • act constitutiv
  • Certificat de Inregistrare - copie
  • declaratie notariala din care rezulta ca asociatii/administratorii indeplinesc conditiile legale pentru exercitarea calitatii de asociati/adminsitrator in societate
  • daca potrivit actelor de cesiune s-au obtinut castiguri de catre cedentul persoana fizica din vanzarea partilor sociale, castiguri determinate de diferenta dintre pretul de vanzare si valoarea nominala a partilor sociale (pret vanzare), se vor depune si si documentele de plata a impozitului pe venit
  • stampila

 

De restul documentelor privind cesiunea partilor sociale ne ocupam noi. (act constitutiv, contract de cesiune, decizia asociatului unic sau hotararea adunarii generale a asociatilor, orice alte acte necesare formarii dosarului pentru ONRC + reprezentare in fata personalului ONRC)