Societate comerciala cu raspundere limitata - debutant este o societate pentru intreprinzatoriii debutanti, avand intre 1 si 5 asociati, acestia indeplinind conditiile:

- au capacitate juridica deplina de exercitiu, au varsta de pana la 35 de ani, impliniti cel tarziu in ziua inregistrarii cererii de inmatriculare a societatii in registrul comertului

- anterior datei inmatricularii societatii in registrul comertului nu a mai detinut si nu detine calitatea de actionar, asociat sau membru al organelor de conducere al unei intreprinderi constituie in Spatiul Economic European

- infiinteaza pentru prima data o societatea cu raspundere limitata in conditiile legii 31/1990, privind societatile comerciale

- completeaza o declaratie pe proprie raspundere, sub sanctiunea legii penale, cu privire la calitatea de actionar, asociat sau membru al organelor de conducere, care se depune la registrul comertului odata cu cererea de inmatriculare a societatii.

Daca la data inregistrarii cererii de inmatriculare a societatii in registrul comertului, conditia referitoare la varsta este indeplinita, aceasta se considera indeplinita pe intreaga perioada de acordare a facilitatilor. ( cf. OUG 6/2011,publicata in MO 103/2011)

S.R.L.-D. poate avea in obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevazute in CAEN Rev. 2, din care nu pot face parte:

- intermedieri financiare si asigurari, tranzactii imobiliare

- activitati de jocuri de noroc si pariuri 

-productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate si preparate stupefiante si psihotrope sub control national, plante, precum si activitati excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.

Obligatiile S.R.L.-D.:

- sa notifice cu privire la infiintare oficiul teritorial pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie (OTIMCC), al AIPPIMM in a carui raza de competenta isi are sediul social, in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la inregistrare, pentru luarea in evidenta

- sa angajeze cu contract de munca pe perioada nedeterminata si sa mentina in activitate cel putin 2 salariati de la momentul obtinerii facilitatilor, pana la pierderea calitatii de intreprinzator debutant

- sa reinvesteasca cel putin 50% din profitul realizat in anul fiscal precedent

- sa depuna la AIPPIMM situatiile financiare semestriale si anuale, precum si un raport trimestrial de progres

Beneficiile S.R.L.-D.:

- scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 salariati, anagajati pe perioada nedeterminata

- scutirea de plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la registrul comertului.

- acordarea de catre AIPPIMM a unei alocatii financiare nerambursabile reprezentand cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000€ sau echivalentul in lei din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care se face dovada surselor de cofinantare (alocarea acestor alocatii financiare se face in limita sumelor aprobate de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri)

Calitatea de S.R.L.-D. se pierde la 31 decembrie a anului in care se implinesc 3 ani de la data inregistrarii sau daca autoritatile constata ca societatea nu mai indeplineste una dintre conditii.

Documente necesare pentru infiintare S.R.L.-D.:

  • act(e) identitate asociat(i)/administrator(i)
  • dovada sediu social - act de proprietate, contract de inchiriere/ subinchiriere, contract de comodat, etc.
  • specimene de semnatura autentificate notarial ale reprezentantilor societatii
  • acordul Asociatiei de proprietari (daca este cazul) si al vecinilor (daca este cazul)

Pentru rezervarea denumirii societatii, este necesar ca viiitorii asociati sa se gandeasca la minim 3 nume posibile pentru firma.

De restul documentelor pentru infiintarea firmei: act constitutiv, declaratii, formare dosar ONRC, etc. ne ocupam noi.

Atentie - toti asociatii unei firme trebuie sa nu aibe fapte inscrise in cazierul fiscal.