Persoana fizica autorizata (PFA) este persoana autorizata sa desfasoare orice forma de activitate economica permisa de lege, folosind in principal forta sa de munca, care are obligatia sa ceara inregistrarea in Registrul Comertului si autorizarea functionarii, inaintea de inceperea activitatii economice. PFA nu va fi considerata angajat al unor terte persoane cu care colaboreaza, chiar daca are colaborare exclusiva.

PFA raspunde pentru obligatiile sale cu patrimoniul de afectatiune, daca acesta a fost constituit si in completare cu intreg patrimoniul sau, iar in caz de insolventa este supusa procedurii simplificate prevazute de legea 85/2014.

 PFA nu poate angaja cu contract de munca terte persoane pentru desfasurarea activitatii pentru care a fost autorizat.

Conditiile necesare infiintari unei PFA:

- varsta minima 18 ani

- are calitatea - pregatirea profesionala sau dupa caz experienta profesionala necesara pentru a desfasura activitatea economica pentru care se solicita autorizatia

- sa aibe un sediu profesional

- nu a fost condamnat penal prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru savarsirea de fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal

Acte necesare pentru infiintare PFA:

  • act de identitate titular
  • act proprietate sediu in care va functiona Pesoana Fizica Autorizata
  • acordul Asociatiei de proprietari (daca este cazul) si al vecinilor (daca este cazul)

Rezervarea de denumire se face de catre titular inaintea depunerii documentelor.

De restul documentelor pentru infiintare ne ocupam noi.