Intreprindere Individuale (II) se poate infiinta de catre un intreprinzator, persoana fizica, care pentru organizarea activitatii poate angaja terte persone cu contracte individuale de munca, inregistrate la ITM, potrivit legii si poate colabora cu alte persoane fizice autorizate sau cu alte intreprinderi individuale.

Intreprinzatorul persoana fizica, titular al unei intreprinderi individuale poate cumula si calitatea de salariat al unei terte persoane, care functioneaza atat in acelasi domeniu cat si in alt domeniu de activitate economica decat cel in care si-a organizat intreprinderea individuala.

 Intreprinzatorul persoana fizica, titular al unei intreprinderi individuale este asigurat in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si are dreptul de a fi asigurat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si al asigurarilor pentru somaj, in conditiile prevazute de lege.

Persoana fizica titular al II raspunde pentru obligatiile sale cu patrimoniul de afectatiune,daca acesta a fost constituit si in completare, cu intreg patrimoniul sau, iar in conditiile de Insolventa, este supusa procedurii simplificate prevazuta de Legea 85/2014

O intreprindere individuala isi inceteaza activitatea si este radiata din Registrul Comertului in urmatoarele cazuri:

- deces

- vointa acestuia

- in conditiile Art.25 din Legea 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Documente necesarii infiintari unei Intreprinderi individuale:

  • act de identitate al titularului
  • dovada sediu social - act de proprietate (copie legalizata), contract de inchiriere/subinchiriere, de comodat (in original/copie legalizata)
  • acordul Asociatiei de proprietari (daca este cazul) si al vecinilor (daca este cazul)
  • specimen de semnatura autentificat notarial

Rezervarea de denumire se face de catre titular inaintea depunerii documentelor.

De restul documentelor pentru infiintare ne ocupam noi.

Atentie - titularul intreprinderii individuale nu trebuie sa aibe fapte inscrise in cazierul fiscal.